Stichting Every boy & girl gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat het voor ons belangrijk is uw privacy te waarborgen.

Uw persoonsgegevens:

  • houden wij geheim
  • beveiligen wij zorgvuldig
  • gebruiken wij alleen voor het sturen van informatie over onze activiteiten en het uitvoeren van uw verzoeken, die ons via telefoon, brief, mail of website bereiken
  • delen wij niet met anderen.
 
The Every boy & girl Foundation handles your data carefully. Not only because of the requirements of the law, but especially because it is important for us to guarantee your privacy.

Your personal data:

we keep them secret
we secure them carefully
we only use them for sending information about our activities and to respond to your requests, which reach us by telephone, letter, mail or website
we do not share them with others.