Strijkstok
 
Naar aanleiding van berichten in de media hoor je mensen vaak zeggen: "Ik geef niets meer aan goede doelen hoor: de directeuren verdienen een topsalaris en er blijft veel geld aan de strijkstok hangen. Bovendien weet je nooit of het goed terecht komt".

Bij Stichting Every boy & girl blijft er gegarandeerd niets aan de strijkstok hangen.
Iedereen die iets bijdraagt aan de stichting doet dit als vrijwilliger:
  • de mensen die handwerken zijn vrijwilligers
  • het bestuur bestaat uit vrijwilligers
  • en ook Marjan Koffeman, de oprichter van Every boy & girl, verricht haar werkzaamheden zonder hiervoor betaald te krijgen.
Onder het kopje 'Project aanmelden Nieuwe projecten' kunt u lezen hoe we zeker weten dat alles wat  gemaakt wordt ook daadwerkelijk daar terecht komt waar het moet zijn.
En op Facebook worden regelmatig foto's en filmpjes gezet van moeders en kinderen die de gemaakte producten in ontvangst nemen. 
 
 
Money wasted
 
As a result of reports in the media you often hear people say: "I do not give anything to charity anymore: the directors earn a top salary and a lot of money is wasted. Furthermore, you never know if it ends up well".
With Every boy & girl certainly nothing is wasted.
 
Everyone who contributes something to the foundation does this on a voluntary basis:
the people who do the needlework are volunteersthe board consists of volunteers
and also, Marjan Koffeman, the director of Every boy & girl, performs her work without receiving a pay for it.
 
And under the header 'Submit a project  New projects' you can read how we know for sure that all products end up where they need to be.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding invoegen