Afbeelding invoegen  
Voor elke doelgroep geldt: de kinderen waar de kleertjes voor gemaakt worden, hebben letterlijk niets; hun enige zorg is om te overleven.
Zij, hun ouders en dorpsgenoten hebben geen mogelijkheden om kleding te maken of te repareren: ze beschikken niet over naaimachines, stof of naaigerei; als ze al kleding hebben is deze armoedig.
Om die reden worden er zo min mogelijk ritsen, haken of knoopjes gebruikt bij het maken van de kleding; deze kunnen namelijk ter plaatse niet hersteld worden als ze stuk gaan en dat is natuurlijk jammer.
 
NB!:
De Stichting levert overigens bewust geen kleding aan projecten waar mensen gestimuleerd worden om zelf (b.v. door middel van een micro-krediet) een eigen bron van bestaan op te zetten. Dat is een andere doelgroep.  
For every target group applies: the children for whom the clothes are made have literally nothing; their only concern is to survive. They, their parents and people in their communities have no possibilities to make or repair clothes; they do not have sewing machines, fabric or sewing materials; the few clothes they own are shabby.
For this reason, we make sure that the clothes we make have as few zippers, hooks or buttons as possible; it is difficult to repair them locally if they break and that is of course regrettable.
 
NB! The Foundation purposely does not send clothing to projects where people are encouraged to set up their own source of existence (e.g. through micro-credit). That is another target group.