Afbeelding invoegen  

Nieuwe projecten

Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe projecten waar de gemaakte artikelen naar toe kunnen.
Dit kan zowel een project in een warm land als een project in een koud land zijn.

Een project moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 
   

  • het is kleinschalig;
         
  • het heeft betrekking op de allerarmste kinderen (dus geen extraatje voor kinderen die al goed gekleed zijn en geen project voor schoolkleding);

  • het betreft een plek waar de plaatselijke bevolking zelf niet in staat is om kleding te maken, omdat ze niet over materialen en gereedschap beschikken;

  • er is een contactpersoon in Nederland en een contactpersoon ter plaatse die de kleding in ontvangst neemt en verantwoordelijk is voor het uitdelen ervan;

  • er kunnen foto’s gemaakt worden van de kinderen die de kleding aan hebben. Dit is belangrijk voor de vrijwilligers in Nederland. Zo zien ze waarvoor ze hun best doen en wordt tevens aangetoond dat de kleding in goede orde op de plaats van bestemming is aangekomen;

  • er zijn geen kosten voor verzending nodig.

Weet u een dergelijk project? Super! Stuur even een berichtje via het Contactformulier en we nemen contact met u op voor meer details. 

New projects
We are always interested in new projects where the articles can be sent to.This can either be a project in a country with a hot or a cold climate.
 
A project must meet a number of conditions:
it is small-scale;
it relates to the poorest children (so no extra clothing for children who are already well dressed and no school uniform projects);
it is a place where the local people themselves are unable to make clothes because they do not have materials and tools;
there is a contact person in the Netherlands and a local contact person who receives the clothing and is responsible for handing it out;
photos can be taken of the children who wear the clothes. This is important to the volunteers in the Netherlands. In that way they can see the result of their efforts and it also shows that the clothes arrived in good order at the place of destination;
no shipping costs are needed.
 
Do you know such a project? Great! Send us a message via the Contact form and we will contact you for more details.