Every boy & girl heeft vrijwilligersvacatures
 
Creatieve mensen (onbetaalde functie)
Elke Stichting heeft financiële steun nodig om haar doel te kunnen verwezenlijken en dat geldt ook voor Every boy & girl. In het winkeltje op deze website kunt u de producten zien die speciaal voor de Stichting gemaakt worden: o.a. vrolijke kaarten, mokken, sleutelhangers en big shoppers. De opbrengst van deze artikelen komt 100% ten goede aan de Stichting en haar doelen.
Voor het maken van deze artikelen (en nog meer moois) zouden we heel graag in contact komen met creatieve dames en heren, die het leuk vinden om dit project te ondersteunen.
Ook als u niet zo van het handwerken bent, maar het wel leuk vindt om met iets creatiefs bezig te zijn, zijn we op zoek naar u! 
U hoeft overigens niet zelf voor de materialen te zorgen, dat doen wij. We zijn blij met uw creativiteit, uw tijd en inzet! 
   
Coördinatoren (onbetaalde functie)
In verband met de snelle groei van de Stichting zijn we op zoek naar coördinatoren door heel Nederland.
De coördinator wordt zorgvuldig ondersteund door het hoofdkantoor, maar bouwt een eigen netwerk op in zijn/haar omgeving. Vanzelfsprekend daarbij de doelstelling en richtlijnen van de Stichting volgend.
Hieraan zijn geen deadlines verbonden; u volgt en begeleidt gewoon de ontwikkelingen. Alles in uw eigen tempo.
  
P.R. ondersteuner (onbetaalde functie)
Wij zoeken iemand die ons kan helpen bij het uitzetten van acties in het kader van het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Every boy & girl.
Heeft u hier ervaring mee en bent u handig op social media? Neem even contact met ons op, dan kunnen we één en ander verder bespreken. 
 
Fondsenwerver (onbetaalde functie)
Ook al zijn we een non-profit Stichting; zonder geld kunnen we niet blijven bestaan.
Omdat we geen eigen bron van inkomsten hebben, zijn we op zoek naar iemand die de weg kent in Fondsenland, iemand met een netwerk die ervaring heeft met het zoeken naar financiële middelen.
Kunt u zich vinden in de doelstelling van Stichting Every boy & girl en vindt u het belangrijk dat de Stichting kan groeien? Dan komen we heel graag met u in contact. 
 
Spreekt één van deze functies u aan, neem dan contact op met Marjan Koffeman via het Contactformulier om de mogelijkheden te bespreken.
 
 
Every boy & girl has volunteer vacancies
 
Creative people
Every Foundation needs financial support to achieve its goal, and that also applies to Every boy & girl. In the shop on this website you can see the products that are specially made for the Foundation: including cheerful cards, mugs, key chains and big shoppers. The proceeds from these articles will go 100% to the Foundation and its goals.
For making these articles (and more beautiful things) we would like to get in touch with creative people, who would like to support this project.
If you like to be busy with something creative, we are looking for you!
You don't have to take care of the materials yourself. We are happy with your creativity, your time and effort!

Coordinators

Due to the rapid growth of the Foundation, we are looking for coordinators throughout the Netherlands.
The coordinator is supported by the head office, but builds up his/her own network in his/her area. Of course, following the objectives and rules of the Foundation.
    
P.R. supporter
We are looking for someone who can help us to set up campaigns in the context of increasing the brand awareness of the Every Boy & Girl Foundation. Do you have experience with this and are you handy on social media? Please contact us, then we can discuss things further.  
 
Fundraiser
Do you have a large network, insight in or experience with the search for financial resources and do you support the objectives of the Every boy & girl Foundation? Then we would love to get in touch with you.

If one of these positions appeals to you, please contact Marjan Koffeman via the contact form to discuss the possibilities.