Strijkstok
 
Naar aanleiding van berichten in de media hoor je mensen vaak zeggen: "Ik geef niets meer aan goede doelen hoor: de directeuren verdienen een topsalaris en er blijft veel geld aan de strijkstok hangen. Bovendien weet je nooit of het goed terecht komt".

Bij Stichting Every boy & girl is dit gegarandeerd niet het geval.
Iedereen die iets bijdraagt aan de stichting doet dit als vrijwilliger:
  • de mensen die handwerken zijn vrijwilligers
  • het bestuur bestaat uit vrijwilligers
  • en ook Marjan Koffeman, de directeur van Every boy & girl, verricht haar werkzaamheden zonder hiervoor betaald te krijgen.
Bij Every boy & girl blijft er dus niets 'aan de strijkstok hangen'.
 
En onder het kopje 'Project aanmelden Nieuwe projecten' kunt u lezen hoe we zeker weten dat alle gemaakte producten daar terecht komen waar ze moeten zijn. 
 
 
Money wasted
As a result of reports in the media you often hear people say: "I do not give anything to charity anymore: the directors earn a top salary and a lot of money is wasted. Furthermore, you never know if it ends up well".
This is certainly not the case with the Every boy & girl Foundation.
 
Everyone who contributes something to the foundation does this on a voluntary basis:
the people who do the needlework are volunteersthe board consists of volunteers
and also, Marjan Koffeman, the director of Every boy & girl, performs her work without receiving a pay for it.
With Every boy & girl nothing is ‘wasted'.
 
And under the header 'Submit a project  New projects' you can read how we know for sure that all products end up where they need to be.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding invoegen