ANBI Stichting Every boy & girl is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidies.
Wanneer u het werk van Stichting Every boy & girl een warm hart toedraagt, zijn wij heel erg geholpen met uw maandelijkse of eenmalige donatie.
      
Het rekeningnummer van de Stichting is:
NL34 RBRB 0706 5089 12
t.n.v. Stichting Every boy and girl   
 
Uw donatie komt 100% ten goede aan de Stichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 No act of kindness - no matter how small - is ever wasted
Aesop  
      
ANBI Every boy & girl foundation is a non-profit organization and does not receive any subsidies. 
If you support the work of the Every boy & girl Foundation, we are extremely happy with your donation.
      
The account number of the Foundation is: NL34 RBRB 0706 5089 12
in name of Stichting Every boy and girl.
 
Your donation will go 100% to the Foundation.