Every boy & girl heeft vrijwilligersvacatures voor
 
Voor heel Nederland
Coördinatoren
In verband met de snelle groei van de Stichting zijn we op zoek naar coördinatoren door heel Nederland.
De coördinator wordt ondersteund door het hoofdkantoor, maar bouwt een eigen netwerk op in zijn/haar omgeving. Vanzelfsprekend daarbij de doelstelling en richtlijnen van de Stichting volgend.
Spreekt deze functie je aan, neem dan contact op met Marjan Koffeman via het contactformulier om de mogelijkheden te bespreken.

Fondsenwerver 
Heb jij een groot netwerk, inzicht in of ervaring met het zoeken naar financiële middelen en draag je de doelstelling van Stichting Every boy & girl een warm hart toe? Dan komen we heel graag in contact met jou. 
 
Voor de Achterhoek
Meenemen van gemaakte artikelen naar Schiphol
Hiervoor zoeken we een steward(ess), piloot of purser die af en toe twee vuilniszakken met kleertjes mee wil nemen naar Schiphol. Voorwaarde hiervoor is dat je in de Achterhoek woont en een sleutel hebt van het Bemanningscentrum op Schiphol.
  
Ophalen van de gemaakte kleertjes
Iedere maand worden de gemaakte artikelen opgehaald bij de vrijwilligsters (op dit moment in: Zutphen, Vorden, Lochem, Steenderen, Eefde, Hengelo Gld., Doetinchem en Gaanderen).
Voor deze functie ben je in het bezit van een auto.
Je ontvangt hiervoor een vergoeding voor de gereden kilometers.
 
Ophalen van donaties wol en stof
Regelmatig worden er donaties wol en stof beschikbaar gesteld. Deze moeten bij de mensen thuis worden opgehaald.
Ook voor deze functie geldt dat je de beschikking hebt over een auto en dat je 
een vergoeding voor de gereden kilometers ontvangt.
 
 
Every boy & girl has volunteer vacancies
 
For the whole of the Netherlands

Coordinators

Due to the rapid growth of the Foundation, we are looking for coordinators throughout the Netherlands.
The coordinator is supported by the head office, but builds up his/her own network in his/her area. Of course, following the objectives and rules of the Foundation.
If this position appeals to you, please contact Marjan Koffeman via the contact form to discuss the possibilities.
 
Fundraiser
Do you have a large network, insight in or experience with the search for financial resources and do you support the objectives of the Every boy & girl Foundation? Then we would love to get in touch with you.

For the Achterhoek area

Taking made products to Schiphol
For this we are looking for a steward(ess), pilot or purser who occasionally wants to take two garbage bags with clothes to Schiphol. A condition for this is that you live in the Achterhoek and have a key from the Crew Center at Schiphol. 

Pick up the produced clothes
Every month the produced articles are collected from the volunteers (at this moment in: Zutphen, Vorden, Lochem, Steenderen, Hengelo Gld., Doetinchem and Gaanderen).
For this position you need to be in possession of a car. You will receive a compensation for the kilometers driven.

Collect donations of wool and fabric
Donations of wool and fabric are regularly made available. These have to be picked up at the people's home.
For this position also applies that you have access to a car and that you will receive a compensation for the kilometers driven.